Don’t mess with the middle class

Het is nog veel erger dan ik dacht: geen bloedeloze compromissen en meer Europa maar een verdeling van de dossiers en meer Europa! Waar een bloedeloos compromis doorgaans stilstand betekent, leidt verdeling van de dossiers tot een beleid van uitersten. Een beetje socialisme hier, een beetje liberalisme daar.

Dat zou nog niet zo erg zijn als het eindresultaat daarvan per saldo ook nul was, positief en negatief elkaar op zouden heffen. Het funeste van de huidige combinatie is dat het resultaat enkel negatief is voor een belangrijke groep kartrekkers in de samenleving, de middenklasse. En dat is niet zo raar, want beide politieke stromingen hebben in principe niet zoveel op met de middenklasse.

Waar het socialisme sinds Nieuw Links de middenklasse vooral als melkkoe ziet ten bate van het eigen electoraat van leeglopers, chronisch kansarmen en luie, zelfingenomen intellectuelen, al dan niet geïmporteerd, kortom groepen die met ‘arbeid’ al lang niets meer te maken hebben of wensen te hebben, daar behartigt de VVD van oudsher de belangen van de upper class: industrie, groot zakelijk en grootkapitaal. Multinationals dus. De kleine winkelier op de hoek heeft deze partij al lang achter zich gelaten en voor de loonslaven heeft zij zich nooit geïnteresseerd tenzij als goedkope, vervangbare en offshore-bare factor arbeid.

In dit onzalige huwelijk tussen twee ideologische dino’s is het kind van de rekening dan ook de middenklasse. Zij betaalt zowel de linkse hangmat in de Vogelaarwijk als de rechtse villa in Blaricum en wordt van beide kanten verder uitgeknepen en uitgekotst om te voorkomen dat de clientèle van beide partijen wakker wordt en moet opstaan.

De dankzij de sociaal-democratie inmiddels bourgeois geworden arbeider wordt nu, door zijn eigen partij, keihard genaaid: de auto en het koophuis die hij eens kreeg van Sinterklaas den Uyl, worden hem nu onder de kont weggetrokken, Asscher voorop. “The story of the PvdA: van verheffing tot heffing”. Nou alleen nog het hoofdstuk “Opheffing”. Kwestie van tijd en zo doorgaan.

De bovenmodale tweeverdieners, die hun hoop nooit eerder zo massaal hadden gevestigd op de VVD, leveren zoveel in dat ze zich beginnen af te vragen of met zijn tweeën werken überhaupt nog loont in ons belasting- en toeslagenparadijs. Met dank aan de enige rechtse partij in Nederland. En drie keer raden wie van de twee dan zijn baan opgeeft. Staan we verdomme over 30 jaar weer ergens op een pleintje beha’s te verbranden! Of boerka’s, wie weet!

En het gekste is: werkelijk niemand heeft hierom gevraagd. Het zijn enkel de Haagse spelregels, de zogenaamde ‘politieke mores’, die voorschrijven dat beide winnaars met elkaar om tafel gaan. Dat beide winnaars juist winnaars zijn omdat de ene helft van de bevolking passioneel over links wilde regeren en de andere helft over rechts, waarbij de rechterkant ditmaal nipt gewonnen heeft, daar heeft de Haagse poppenkast niets mee te maken. Met de regeerbaarheid van het land als mantra, ‘veroordeeld tot elkaar’ als excuus, Europa als stok om te slaan en dikke krokodillentranen in de ecokatoenen zakdoek, laten beide leiders nu iedereen in de steek: hun strategische gelegenheidskiezers en hun eigen electoraat. Daarvoor betalen ze nu al in de peilingen de prijs.

En hopelijk bijven de gevolgen beperkt tot de politieke machtsverhoudingen. Immers, elke expert kan je vertellen dat nation building in armedrommellanden staat of valt met de opkomst van een grote en sterke middenklasse. Als die er eenmaal is, dient zij gekoesterd te worden als de motor van economie, vrijheid, democratie en vooruitgang. Niemand kortwiekt ongestraft de middenklasse, like ‘em or not.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Lezing Hanzehogeschool

career event 2012 (pdf)

Downloaden en verspreiden vrij.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Open Opzegging voor de RK kerk

OK, dit was het dan. Schrap mij maar, count me out! Ik heb de geur van achterlijkheid en hypocrisie veel te lang om mij heen geduld. Ik was nu mijzelf schoon en trek nieuwe kleren aan.

Ik geloof in religie die vrouwen eert en hen volmondig en volledig accepteert, ook als leerling en priesteres.

Ik geloof in religie die geboortebeperking prefereert boven hongersnood.

Ik geloof in religie die sexualiteit onvoorwaardelijk viert als iets moois tussen mensen, ook buiten het huwelijk.

Ik geloof niet in een religie die honderden jaren nodig heeft om de verworvenheden van de wetenschap schoorvoetend te incorporeren in de eigen leer.

Ik geloof niet in een organisatie die misbruik en geweld door eigen personeel bagatelliseert en verdonkeremaant.

Ik geloof niet in de Bijbel als het woord van God.

Ik geloof niet in Jezus Christus als zoon van God.

Ik geloof niet in de paus als plaatsvervanger van Christus op aarde, noch in diens onfeilbaarheid.

Ik geloof niet dat uw leer fundamenteel veranderd is door de eeuwen heen, noch dat zij op korte termijn zal veranderen.

Kortom, ik geloof dat ik maar eens opstap.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De Angst Regeert

De kiezer heeft gesproken en ‘strategisch’ gekozen. Maar wat is er strategisch aan vier jaar stilstand en geruzie?

Twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan, zowel in program als in uitgangspunten, mogen het nu waarschijnlijk met elkaar gaan uitvechten. De VVD heeft een stevige ruk naar rechts moeten maken, de PvdA naar links, onder druk van de vleugelspelers. En nemen elkaar dit kwalijk, bovendien. Plus en min heffen elkaar op. Bloedeloze compromissen zijn ons deel: een perverse mix van optuigen hier en uitkleden daar. Oude politiek pur sang.

Het wrange gevolg zal zijn dat beide partijen vooral beleid gaan maken op dat terrein waar ze elkaar wel gemakkelijk vinden en waar op dit moment een klein brandje woedt: Europa. En laat dat nou net het terrein zijn waarover de kiezers zeer sceptisch en verdeeld zijn, de strategische stemmers incluis, juist die strategische sukkels.

Want alle triomfantelijk gekraai van Eurofielen ten spijt: de Eurosceptici zijn niet verdwenen, ze hebben alleen ‘strategisch’ gekozen. Om te voorkomen dat er een te rechts/links kabinet zou komen, hebben ze zich verzameld rond de vlag van de twee grootste alfamannetjes en hun Euroscepsis tijdelijk en met veel pijn in het hart ingeslikt.

Nederland heeft dan ook niet voor Europa gekozen, ook niet voor stabiliteit, maar voor stilstand. Waarom? Uit angst. Angst voor het tegenkamp. En angst leidt tot verlamming.

Zo krijgen we wederom de regering die we verdienen.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | 1 reactie